Odredbe

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja Cacumen web stranice

Hvala Vam što ste posjetili ovu web stranicu. Molimo Vas da pozorno pročitate Uvjete i odredbe sadržane u ovom dokumentu, budući da svaka uporaba ove web stranice predstavlja prihvaćanje Uvjeta i odredbi navedenih u ovom tekstu.

U okviru ove web stranice, upotreba riječi „mi“, „nas“, „naši“ i „Segafredo“ odnosi se na trgovačko društvo Cacumen doo, koja kao nositelj franšize „Segafredo” za područje Republike Hrvatske, djeluje u svoje ime i za svoj račun, ali koristi ime brenda „Segafredo”.

Obavijest o privatnosti na web stranici

Svi osobni podaci ili materijal poslani ovoj web stranici podliježu uvjetima navedenim u Obavijest o privatnosti koje se nalazi na ovoj web stranici.

Točnost, potpunost i pravodobnost informacija

Iako ulažemo sve razumne napore kako bi osigurali točnost i potpunost informacija na ovoj web stranici, ne snosimo odgovornost u slučaju da informacije stavljene na raspolaganje putem ove web stranice nisu točne ili potpune. Korištenje i prihvaćanje materijala i informacija na ovoj web stranici vršite na vlastiti rizik. Suglasni ste da je Vaša odgovornost nadgledati sve izmjene materijala i informacija sadržanih na ovoj web stranici.

Prijenos

Bilo koja ne-osobna komunikacija ili materijal koji prenesete na ovu web stranicu putem elektroničke pošte ili na drugi način, uključujući bilo koje podatke, pitanja, komentare, sugestije ili slično, jesu i bit će tretirani kao nepovjerljivi i nezaštićeni. Sve što prenesete ili objavite postaje vlasništvo Segafreda i može se koristiti u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na reprodukciju, objelodanjivanje, prijenos, publikaciju, emitiranje i objavljivanje. Pored toga, Segafredo ima slobodu koristiti u bilo koju svrhu (uključujući, ali ne ograničavajući se na razvitak, proizvodnju, reklamiranje i plasiranje proizvoda) bilo koje ideje, umjetnička djela, pronalaske, razvoje, sugestije ili koncepte sadržane u bilo kakvoj komunikaciji koju pošaljete na ovu web stranicu. Svaka takva uporaba vršit će se bez plaćanja naknade strani koja šalje informacije. Slanjem informacija također jamčite da posjedujete vlasnička prava na poslani materijal/sadržaj, da isti ne sadrži klevete i da uporaba od strane Segafreda neće predstavljati povredu prava treće strane ili na drugi način predstavljati povredu bilo kojih važećih zakona a naše strane. Slanjem bilo koje ideje, umjetničkog djela, pronalaska, razvoja, sugestije ili koncepta dajete suglasnost za objavljivanje iste. Segafredo nije u obavezi koristiti objavljivati dobivene informacije.

Prava intelektualnog vlasništva

Sva autorska prava, zaštitni znaci i druga prava intelektualnog vlasništva u svim tekstovima, slikama i drugim materijalima na ovoj web stranici su vlasništvo Segafreda ili su uključena uz dozvolu relevantnog vlasnika.

Dopušteno vam je da pregledate ovu web stranicu, reproducirate njene dijelove tiskanjem, preuzimanjem na tvrdi disk ili u svrhu distribucije drugim pojedincima. Ovo može biti učinjeno pod uvjetom da ne izvršite povredu svih oznaka autorskih prava i drugih vrsta vlasništva, kao i da takve reprodukcije sadrže zaštitni znak. Nikakva reprodukcija bilo kojeg djela ove web stranice ne može se prodavati niti distribuirati radi ostvarivanja poslovne dobiti, niti se može modificirati ili inkorporirati u bilo koji drugi rad, publikaciju ili web stranicu.

Zaštitni znaci, logoi, likovi i uslužne marke (zajedno „Zaštitni znaci“) prikazani na ovoj web stranici pripadaju Segafredou. Ništa sadržano na ovoj web stranici neće se tumačiti kao dodjeljivanje bilo kakve licencije ili prava korištenja bilo kojeg Zaštitnog znaka prikazanog na ovoj web stranici. Vaša uporaba/zlouporaba Zaštitnih znakova prikazanih na ovoj web stranici, ili bilo kojeg drugog sadržaja na ovoj web stranici strogo je zabranjena, osim kako je predviđeno ovim Uvjetima. Također Vas obavještavamo da će Segafredo uporabiti zakonom dozvoljena sredstva radi zaštite svog zakonskog prava intelektualne svojine.

Veze ka drugim web stranicama

Veze na Cacumen web stranicama mogu vas odvesti izvan Segafredo mreže i sustava, a Segafredo ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj, točnost ili funkciju takvih drugih web stranica trećih osoba. Veze se postavljaju u dobroj veri i Segafredo se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve naknadne izmjene drugih web stranica od strane trećih osoba prema kojima smo postavili vezu. Uključivanje bilo kakve veze prema drugim web stranicama ne podrazumijeva prihvaćanje od strane Segafreda. Preporučamo vam da proučite i pozorno pročitate izjave o pravima i privatnosti na svim drugim web stranicama koje posjetite.

Garancije i odricanja od odgovornosti

Korištenje ove web stranice vršite na vlastitu i isključivu odgovornost.

Jamstva

Korištenje ove web stranice vam je omogućeno na „kako jest“ i „kako je dostupno“ osnovi, te sukladno tome, Segafredo ne daje nikakve garancije bilo koje vrste, bilo izričite, implicitne, zakonske ili druge (uključujući implicitne garancije utrživosti ili zadovoljavajuće kvalitete i pogodnosti za određenu svrhu) uključujući garancije ili tvrdnje da će materijal na ovoj web stranici biti potpun, točan, pouzdan, pravodoban, bez povrede trećih strana, da će pristup ovoj web stranici biti bez prekida ili bez pogrešaka ili bez virusa, da će ova web stranica biti sigurna, da su bilo koji savjet ili mišljenje dobiveni od strane Segafreda putem ove web stranice točni ili da se na njih može osloniti, te se sukladno navedenom izričito odriče bilo kakvih tvrdnji ili jamstava ili odgovornosti u svezi s istim.

Imajte na umu da određene jurisdikcije možda ne dopuštaju izuzeća implicitnih jamstava, te se neki od ovih iznimki možda ne odnose na vas. Provjerite lokalne zakone.

Mi zadržavamo pravo ograničenja, suspenzije, ili prekida Vašeg pristupa ovoj web stranici ili bilo kojoj funkciji ove web stranice ili bilo kojoj funkciji ili djelu iste u bilo kom trenutku, bez obavijesti.

Isključenje odgovornosti

Segafredo i/ili bilo koja druga strana koja sudjeluje u kreiranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice u naše ime neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne, posebne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili odgovornosti koje na bilo koji način proiziđu iz Vašeg pristupa, korištenja, nemogućnosti korištenja, promjene u sadržaju ove web stranice ili iz bilo koje druge web stranice kojoj pristupite putem veze s ove web stranice ili u mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon, iz bilo kojih radnji koje poduzimamo ili ne poduzimamo, kao rezultat bilo koje elektroničke pošte koju nam pošaljete.

Segafredo i/ili bilo koja druga strana koja sudjeluje u kreiranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice neće se smatrati odgovornom za održavanje materijala i usluga dostupnih na ovoj web stranici, niti za obavljanje bilo kakvih korekcija, ažuriranja ili objave novih inačica u svezi s navedenim. Svi materijali na ovoj web stranici mogu biti promijenjeni bez prethodne najave.

Osim toga, Segafredo se neće smatrati odgovornim za bilo kakav gubitak nastao zbog virusa koji mogu zaraziti Vašu računalnu opremu ili drugu imovinu zbog korištenja, pristupa ili preuzimanja bilo kakvog materijala s ove web stranice. Ako odlučite preuzimati materijal s ove web stranice, činite to na vlastiti rizik/odgovornost.

U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, izričito se odričete svih prava na žalbu protiv Segafreda, njegovih službenika, direktora, zaposlenika, dobavljača i programera, a koje mogu nastati u svezi s Vašom uporabom ove web stranice ili pristupom istoj.

Zabranjena aktivnost

Zabranjeno vam je obavljati bilo koje djelo koje Segafredo prema apsolutnom vlastitom nahođenju može smatrati neadekvatnim i/ili koje bi se smatralo nezakonitim djelom, ili je zabranjeno bilo kojim zakonima koji se primjenjuju na ovu web stranicu, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

– Svako djelo koje bi predstavljalo povredu bilo privatnosti (uključujući postavljanje osobnih informacija bez suglasnosti dotične osobe) ili bilo kojih drugih zakonskih prava osobe;

– Korištenje ove web stranice za klevetu ili tužbe protiv Segafreda, njegovih zaposlenika ili drugih osoba, ili djelovanje na način koji ugrožava dobar ugled Segafreda.

– Postavljanje datoteka koje sadrže viruse, a koji mogu dovesti do oštećenja imovine Segafreda ili imovine drugih osoba; i

– Objavljivanje ili prosljeđivanje bilo kakvog neovlaštenog materijala na ovu web stranicu, uključivši, ali ne ograničavajući se na materijal koji prema našem mišljenju može dovesti do neugodnosti, štete ili povrede sustava ili sigurnosne mreže Segafreda ili treće osobe, kao i klevetničke, rasističke, opscene, prijeteće, pornografske ili druge nezakonite materijale.

Nadležnost i mjerodavno pravo

ZA WEB STRANICE SPECIFIČNE ZA ODREĐENU DRŽAVU

Segafredo proizvodi, materijali, ponude i informacije koje se nalaze na ovoj web stranici namijenjeni su samo korisnicima i/ili kupcima na području Republike Hrvatske. Segafredo ne tvrdi da su proizvodi i sadržaj ove web stranice prikladni ili dostupni na drugim mjestima izvan područja Republike Hrvatske. Molimo kontaktirajte našeg lokalnog distributera kako bi dobili više informacija o dostupnosti proizvoda u Vašoj zemlji. Proizvodi koji se pojavljuju na ovoj web stranici su samo vizualni prikazi i kao takvi ne predstavljaju njihovu stvarnu veličinu, boju pakiranja itd.

Vi i Segafredo se slažete da će sve nedosljednosti ili žalbe koje proizilaze iz uporabe ove web stranice biti regulirani zakonom Hrvatske i spadati pod isključivu nadležnost sudova u Zagrebu, Hrvatska.

Ažuriranje pravne obavijesti

Zadržavamo pravo izmjene i ispravaka ove obavijesti. S vremena na vrijeme pogledajte ovu stranicu kako biste pregledali ove i nove dodatne informacije.

Obavijest o privatnosti

OPSEG OVE OBAVIJESTI

Posljednji put ažurirano 21.08.2020.

Cacumen doo upravlja Cacumen web stranicom za Hrvatsku

Molimo Vas pozorno pročitajte ovu obavijest o privatnosti (“Obavijest”) kako bi razumjeli naše smjernice i procedure u svezi s Vašim Osobnim podacima i kako ćemo ih tretirati.

U ovoj Obavijesti je objašnjeno kako Segafredo naveden u odjeljku kontrolora i kontakata (Odjeljak 11) (“Segafredo”, “Mi”, Nas”) prikuplja, koristi i objelodanjuje Vaše Osobne podatke. U njemu je također navedeno kako možete pristupiti i ažurirati svoje Osobne podatke i napraviti određene izbore glede načina uporabe Vaših Osobnih podataka.

Ova obavijest obuhvaća naše aktivnosti na prikupljanju podataka na mreži i izvan mreže, uključivši Osobne podatke koje prikupljamo putem raznih naših kanala, kao što su web stranice, aplikacije, društvene mreže trećih strana, centri za odnose s kupcima, butici, prodajna mjesta i događaji. Imajte na umu da mi kombiniramo Osobne podatke koje prikupimo putem jedne metode (npr. Segafredo web stranice) s Osobnim podacima koje prikupimo na drugi način (npr.Segafredo događaja izvan mreže). Kao dio ovoga, mi kombiniramo Osobne podatke koji su prvobitno prikupljeni od strane različitih Segafredo entiteta. Pogledajte Odjeljak 8 za više informacija o tome kako da se usprotivite ovome.

Ako nam ne dostavite nužne Osobne podatke (mi ćemo vam naznačiti kada se to dogodi, primjerice, time što ćemo naglasiti ove informacije u našim obrascima za registraciju), možda nećemo vam moći osiguratinašu robu i/ili pružiti naše usluge. Ova Obavijest može se mijenjati s vremena na vrijeme (pogledajte Odjeljak 10).

Ova Obavijest pruža važne informacije u sljedećim oblastima:

 1. IZVORI OSOBNIH PODATAKA
 2. OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA I NAČIN NA KOJI IH PRIKUPLJAMO
 3. KOLAČIĆI/SLIČNE TEHNOLOGIJE, DATOTEKE DNEVNIKA I WEB SVJETIONICI
 4. UPORABA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
 5. OBJELODANJIVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
 6. ZADRŽAVANJE OSOBNIH PODATAKA
 7. SKLADIŠTENJE I/ILI PRIJENOS VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
 8. PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA
 9. VAŠI IZBORI U VEZI S KORIŠTENJEM I OBJELODANJIVANJEM VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
 10. IZMJENE NAŠE OBAVIJESTI
 11. RUKOVATELJI PODATCIMA I KONTAKT
 1. IZVORI OSOBNIH PODATAKA

Ova obavijest odnosi se na Osobne podatke koje mi prikupljamo od vas ili o Vama, putem dole opisanih metoda (pogledajte Odjeljak 2), iz sljedećih izvora:

www.cacumen.hr web stranice. Web stranice usmjerene ka potrošačima, kojima upravlja Segafredo ili kojima se upravlja u ime istog, uključujući stranice kojima upravljamo pod našim vlastitim domenama/URL-ovima i mini stranice koje vodimo na društvenim mrežama trećih strana, poput Facebook-a (“Web stranice”).

Cacumen mobilne stranice. Mobilne stranice usmjerene ka potrošačima, kojima upravlja Cacumen ili kojima se upravlja u ime istog.

E-pošta, tekstualne i druge elektroničke poruke. Elektronička komunikacija između Vas i Segafreda.

Segafredo CRC. Pozivi prema našim Centrima za odnose s kupcima (“CRC”).

Segafredo butici. Prodavaonice kojima upravlja Cacumen.

Obrasci za registraciju izvan mreže. Tiskani obrasci za registraciju i slični obrasci koje prikupljamo npr. putem pošte, demo-snimaka u prodavaonici, natjecanja i drugih promocija ili događaja.

Prodajna mjesta.  Demonstratori prisutni u fizičkim prodavaonicama trećih strana kako bi vam pomogli prilikom registriranja Vašega stroja i naručivanja kave.

Podaci iz drugih izvora. Društvene mreže trećih strana (npr. Facebook, Google) ili istraživači tržišta (ako se povratne informacije ne pribavljaju anonimno).

 

 1. OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA I NAČIN NA KOJI IH PRIKUPLJAMO

Ovisno od Vaše interakcije s Segafredom (na mreži, izvan mreže, putem telefona itd.), prikupljamo različite vrste informacija od Vas, kako je opisano u nastavku.

Osobne informacije za kontakt. Ovo obuhvaća sve informacije koje nam dostavite, a koje nam omogućuju da Vas kontaktiramo, poput Vašeg imena, poštanske adrese, adrese e-pošte, podataka s društvenih mreža ili broja telefona.

Informacije za logiranje/prijavu na nalogSve informacije koje su nužne kako bismo vam omogućili pristup Vašem nalogu. Primjeri uključuju Vaš ID za logiranje/adresu e-pošte, pseudonim, zaporku u nepovratnom obliku i/ili sigurnosno pitanje i odgovor.

Demografske informacije i interesiranjaSve informacije koje opisuju Vaše demografske značajke ili ponašanje. Primjeri uključuju datum rođenja, starost ili uzrast, spol, geografsku lokaciju (npr. poštanski broj), omiljene proizvode, hobije i interesiranja, kao i informacije o domaćinstvu ili načinu života.

Tehničke informacije o računalu/mobilnom uređajuSve informacije o računalnom sustavu ili drugom tehnološkom uređaju kojeg koristite za pristup nekoj od naših web stranica ili aplikacija, kao što je adresa Internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje Vašeg računala ili uređaja na Internet, tip operativnog sustava, kao i vrsta i inačica pregledatelja. Ako pristupite Cacumen web stranici ili aplikaciji putem mobilnog uređaja poput pametnog telefona, prikupljene informacije će, tamo gdje je to dopušteno, obuhvaćati i jedinstveni ID Vašeg uređaja, ID za oglašavanje, geografsku lokaciju i druge slične podatke mobilnog uređaja.

Informacije o korištenju web stranica/komunikacijiDok se krećete kroz, i obavljate interakciju s našim web stranicama ili biltenima, mi koristimo tehnologije za automatsko prikupljanje podataka kako bismo prikupili određene informacije o Vašim aktivnostima. Ovo uključuje informacije poput veza na koje ste kliknuli, koje stranice ili sadržaj pregledate i koliko dugo, kao i druge slične informacije i statističke podatke o Vašim interakcijama, poput vremena odgovora sadržaja, pogrešaka u preuzimanjima i dužine posjeta određenim stranicama. Ove informacije se snimaju pomoću automatiziranih tehnologija kao što su kolačići (kolačići pregledatelja, fleš kolačići) i web svjetionika, a također se prikupljaju i pomoću praćenja putem trećih strana. Imate se pravo usprotiviti korištenju takvih tehnologija, a za više detalja pogledajte Odjeljak 3.

Istraživanje tržišta i povratne informacije od potrošača. Ovo obuhvaća informacije koje ste dobrovoljno podijelili s nama, a koje se tiču Vašeg iskustva prilikom korištenja naših proizvoda i usluga.

Sadržaj generiran od strane potrošača. Ovo se odnosi na bilo koji sadržaj koji kreirate a zatim podijelite s nama na društvenim mrežama trećih strana ili ga postavite na neku od naših web stranica ili aplikacija, uključivši i uporabu aplikacija za društvene mreže trećih strana, poput Facebook-a. Primjeri uključuju fotografije, video zapise, osobne priče ili druge slične medije ili sadržaj. Gdje je to dopušteno, mi prikupljamo i objavljujemo sadržaj generiran od strane potrošača u vezi s različitim aktivnostima, uključivši natjecanja i druge promocije, dijelove web stranice predviđene za zajednice, angažiranje potrošača i umrežavanje putem društvenih mreža trećih strana.

Informacije o društvenim mrežama trećih strana. Ovo se odnosi na sve informacije koje javno podijelite na društvenoj mreži treće strane ili informacije koje su dio Vašeg profila na društvenoj mreži treće strane (kao što je Facebook) i za koje dopustite društvenoj mreži treće strane da podjeli s nama. Primjeri obuhvaćaju osnovne informacije o Vašem nalogu (npr. ime, adresa e-pošte, spol, datum rođenja, grad u kome trenutno živite, profilna slika, korisnički ID, spisak prijatelja itd.) i sve dodatne informacije ili aktivnosti za koje ste dopustili društvenoj mreži treće strane da podjeli. Informacije o Vašem profilu na društvenoj mreži treće strane (ili dijelove istih) dobivamo svaki put kada preuzimate sadržaj ili vršite interakciju s Cacumen web aplikacijom na društvenoj mreži treće strane poput Facebook-a, svaki put kada koristite funkciju društvene mreže koja je integrirana s Cacumen stranicom (poput Facebook Connect) ili svaki put kada vršite interakciju s nama putem društvene mreže treće strane. Da biste saznali više o tome kako Segafredo pribavlja Vaše informacije s društvene mreže treće strane, ili kako biste odlučili ne podijeliti takve informacije s društvenih mreža, molimo posjetite web stranicu relevantne društvene mreže treće strane.

Informacije o plaćanju i financijske informacijeSve informacije koje su nam potrebne kako bismo izvršili narudžbu, ili koje koristite za obavljanje kupnje, poput podataka s debitne ili kreditne kartice (ime vlasnika kartice, broj kartice, datum isteka itd.) ili drugih oblika plaćanja (ako su isti dostupni). U svakom slučaju, mi ili naši provajderi za obradu plaćanja rukujemo informacijama o plaćanju i financijskim informacijama na način sukladan važećim zakonima, propisima i sigurnosnim standardima poput PCI DSS.

Pozivi ka CRC (Customer Relationship Center). Komunikacija sa CRC će se snimati i preslušavati sukladno važećim zakonima, za lokalne operativne potrebe (npr. za potrebe poboljšanja kvalitete ili potrebe obuke). Podaci s platne kartice se ne snimaju. Kada je to zahtijevano zakonom, bit ćete obaviješteni o takvom snimanju na početku Vašeg poziva.

 1. KOLAČIĆI/SLIČNE TEHNOLOGIJE, DATOTEKE DNEVNIKA I WEB SVJETIONICI

Kolačići/slične tehnologije. Molimo pogledajte naše Obavijesti o kolačićima kako biste saznali na koji način možete upravljati podešavanjima kolačića, kao i za detaljne informacije o kolačićima koje koristimo i o svrsi za koju je koristimo.

Datoteke dnevnika. Mi prikupljamo informacije u obliku datoteka dnevnika koje bilježe aktivnosti web stranice i prikupljaju statističke podatke o Vašim navikama prilikom pregledavanja. Ovi unosi se generiraju automatski i pomažu nam ispraviti pogreške, poboljšati performanse i održavati sigurnost naših web stranica.

Web svjetionici. Web svjetionici (također poznati i kao „web bugovi“) su mali nizovi kôda koji isporučuju grafički prikaz na web stranici ili u e-pošti za potrebe prijenosa podataka nazad k nama. Informacije prikupljene putem web svjetionika obuhvaćat će informacije poput IP adrese, kao i informacije o tome kako odgovarate na kampanju e-pošte (npr. u koje vrijeme je e-pošta otvorena, na koje veze u e-pošti ste kliknuli itd.). Mi ćemo koristiti web svjetionike na našim web stranicama ili ih uključiti u e-poštu koju vam šaljemo. Mi koristimo informacije iz web svjetionika za različite svrhe, uključivši, ali ne ograničavajući se na izvještavanje o prometu na stranici, broju jedinstvenih posjetitelja, oglašavanju, reviziji i izvještavanju o e-pošti, kao i personaliziranju.

 1. UPORABA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

U narednim odjeljcima opisane su razne svrhe za koje prikupljamo i koristimo Vaše Osobne podatke, kao i različite vrste Osobnih podataka koji se prikupljaju za svaku svrhu. Imajte na umu da nisu sve navedene uporabe relevantne za svaku osobu.

Za što koristimo Vaše Osobne podatke

Korisnički servis. Mi koristimo Vaše Osobne podatke za potrebe korisničkog servisa, uključivši i odgovore na Vaše upite. Ovo obično zahtjeva korištenje određenih osobnih informacija za kontakt i informacija u svezi s razlogom Vašeg upita (npr. status narudžbe, tehnički problem, pitanje/pritužba u svezi s proizvodom, općenito pitanje itd.).

Naši razlozi

 • Ispunjavanje ugovornih obveza
 • Zakonske obveze
 • Naši legitimni interesi

Naši legitimni interesi

 • Poboljšanje i razvitak novih proizvoda i usluga
 • Povećanje efikasnosti

Natjecanja, marketinške i druge promocije. Uz Vašu suglasnost (gdje je to potrebno), mi koristimo Vaše Osobne podatke kako bismo vam pružili informacije o robi ili uslugama (npr. marketinška komunikacija, kampanje ili promocije). Ovo se može uraditi putem e-pošte, oglasa, SMS poruka, telefonskih poziva ili pisama, u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonima. Neke od naših kampanja i promocija odvijaju se na web stranicama trećih strana i/ili društvenim mrežama. Ova uporaba Vaših Osobnih podataka je dragovoljna, što znači da se možete usprotiviti (ili povući Vašu suglasnost u određenim zemljama) obradi Vaših Osobnih podataka u te svrhe. Za detaljne informacije o tome kako promijeniti Vaše preference u svezi s marketinškom komunikacijom, pogledajte Odjeljke 8 i 9 u nastavku. Za više informacija o našim natjecanjima i drugim promocijama, molimo pogledajte zvanična pravila ili detalje objavljene u svezi sa svakim natjecanjem/promocijom.

Naši razlozi

 • Uz Vašu suglasnost (gdje je to potrebno)
 • Ispunjavanje ugovornih obveza
 • Naši legitimni interesi

Naši legitimni interesi

 • Određivanje koji od naših proizvoda i usluga bi vas mogli zainteresirati i obavještavanje vas o njima
 • Definiranje tipova kupaca za nove proizvode ili usluge

Društvene mreže trećih strana: Mi koristimo Vaše osobne podatke kada vršite interakciju s funkcijama društvenih mreža trećih strana, poput funkcija „Sviđa mi se“, kako bismo vam prikazali oglase i povezali se s Vama na društvenim mrežama trećih strana. Više o tome kako ove funkcije rade, podacima s Vašeg profila koje preuzimamo, kao i o tome kako sve to možete odbiti, pregledavanjem obavijesti o privatnosti na relevantnim društvenim mrežama trećih strana.

Naši razlozi

 • Uz Vašu suglasnost (gdje je to potrebno)
 • Naši legitimni interesi

Naši legitimni interesi

 • Određivanje koji od naših proizvoda i usluga bi Vas mogli zainteresirati i obavještavanje Vas o njima
 • Definiranje tipova kupaca za nove proizvode ili usluge

Personalizacija (izvan mreže i na mreži). Uz Vašu suglasnost (gdje je to potrebno), mi koristimo Vaše Osobne podatke (i) za analizu Vaših želja i navika, (ii) kako bi predvidjeli Vaše potrebe temeljem naše analize Vašeg profila, (iii) kako bi poboljšali i personalizirali Vaše iskustvo na našim web stranicama i aplikacijama; (iv) kako bi osigurali da je sadržaj s naših web stranica/aplikacija optimiziran za vas i Vaše računalo ili uređaj; (v) da vam osiguramo ciljano oglašavanje i sadržaj, i (vi) kako bi Vam omogućili sudjelovanje u interaktivnim funkcijama, kada odlučite to učiniti. Primjerice, mi pamtimo Vaš ID za logiranje/adresu e-pošte ili pseudonim tako da se možete brzo ulogirati sljedeći put kada posjetite našu stranicu ili lako pregledati artikle koje ste ranije stavili u Vašu košaricu za kupnju. Temeljem ove vrste informacija, i uz Vašu suglasnost (gdje je to potrebno), također vam prikazujemo specifičan Segafredo sadržaj ili promocije koje su prilagođene Vašim interesima. Uporaba Vaših Osobnih podataka je dragovoljna, što znači da se možete usprotiviti obradi Vaših Osobnih podataka u ovu svrhu. Za detalje informacije o tome kako ovo možete onemogućiti pogledajte Odjeljak 8 u nastavku.

Naši razlozi

 • Uz Vašu suglasnost (gdje je to potrebno)
 • Naši legitimni interesi

Naši legitimni interesi

 • Određivanje koji od naših proizvoda i usluga bi Vas mogli zainteresirati i obavještavanje Vas o njima
 • Definiranje tipova kupaca za nove proizvode ili usluge

Izvršavanje narudžbe. Mi koristimo Vaše Osobne podatke kako bismo obradili i poslali Vaše narudžbe, obavijestili vas o statusu Vaših narudžbi, ispravili adrese i izvršili provjeru identiteta i druge aktivnosti u cilju otkrivanja prevara. Ovo podrazumijeva korištenje određenih Osobnih podataka i informacija o plaćanju.

Naši razlozi

 • Ispunjavanje ugovornih obveza
 • Uz Vašu suglasnost (gdje je to potrebno)
 • Zakonske obveze
 • Naši legitimni interesi

Naši legitimni interesi

 • Poboljšanje i razvitak novih proizvoda i usluga
 • Povećanje efikasnosti
 • Zaštita naše imovine i osoblja

Druge opće namjene (npr. interno ili tržišno istraživanje, analitika, sigurnost). Sukladno važećim zakonima, mi koristimo Vaše Osobne podatke u druge opće poslovne svrhe, poput provođenja internog ili tržišnog istraživanja i mjerenja efikasnosti reklamnih kampanja. Ako imate naloge Člana Kluba, zadržavamo pravo spojiti te naloge u jedan nalog. Mi također koristimo Vaše Osobne podatke kako bismo se osigurali od rizika.

Naši razlozi

 • Ispunjavanje ugovornih obveza
 • Uz Vašu suglasnost (gdje je to potrebno)
 • Zakonske obveze
 • Naši legitimni interesi

Naši legitimni interesi

 • Poboljšanje i razvitak novih proizvoda i usluga
 • Povećanje efikasnosti
 • Zaštita naše imovine i osoblja

Pravni razlozi ili spajanje/akvizicija. U slučaju da Segafredo ili njegova imovina budu preuzeti ili spojeni s drugom tvrtkom, uključujući i putem stečajnog postupka, mi ćemo podijeliti Vaše Osobne podatke s bilo kojim od naših pravnih sljednika. Mi ćemo također objelodaniti Vaše Osobne podatke trećim stranama (i) kada to zahtjeva važeći zakon; (ii) kao odgovor na sudske postupke; (iii) kao odgovor na zahtjev od nadležne agencije za provođenje zakona; (iv) kako bismo zaštitili naša prava, privatnost, sigurnost ili imovinu ili javnost; ili (v) kako bismo ispunili uvjete bilo kojeg sporazuma ili uvjete naše web stranice.

Naši razlozi

 • Zakonske obveze
 • Naši legitimni interesi

Naši legitimni interesi

 • Ispunjavanje zakonskih obveza
 • Zaštita naše imovine i osoblja

 

 1. OBJELODANJIVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Pored Segafredo entiteta i Cacumen doo ili ad-hoc partnera u zemlji (koji su zaduženi za operacije Segafreda) spomenutih u odjeljku rukovalaca podataka i kontakta (pogledati Odjeljak 11), mi dijelimo Vaše Osobne podatke sa sljedećim vrstama organizacija trećih strana:

Pružatelji usluga. Ovo su vanjska trgovačka društva koja nam pružaju pomoć u vođenju našeg poslovanja (npr. obrada narudžbi, izvršenje narudžbi, obrada plaćanja, otkrivanje prijevara i provjera identiteta, vođenje web stranice, trgovačka društva za istraživanje tržišta, usluge podrške, promocije, razvitak web stranica, analiza podataka, CRC, itd.). Pružatelji usluga i njihovo izabrano osoblje imaju dozvolu pristupiti i koristiti Vaše Osobne podatke u naše ime isključivo za određene zadaće za koje smo tražili od njih da ih izvrše, prema našim uputama, gdje su isti dužni održavati Vaše Osobne podatke povjerljivim i sigurnim. Kada to zahtjeva važeći zakon, možete dobiti spisak pružatelja usluga koji obrađuju Vaše Osobne podatke (pogledajte Odjeljak 11 kako biste nas kontaktirali).

Agencije za izvještavanje o kreditima/naplati dugova. U mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom, agencije za izvještavanje o kreditima i naplati dugova su vanjska trgovačka društva koje nam pomažu u provjeri Vaše kreditne sposobnosti (naročito za narudžbe s fakturama) ili u naplati neplaćenih faktura.

Trgovačka društva treće strane koje koriste Osobne podatke za vlastite marketinške svrheOsim u situacijama kada ste dali svoju suglasnost, mi nećemo licencirati niti prodavati Vaše Osobne podatke trgovačkim društvima trećim stranama za njihove vlastite marketinške svrhe. Njihov identitet će biti otkriven u trenutku traženja Vaše suglasnosti.

Primatelji treće strane koji koriste Osobne podatke iz pravnih razloga ili zbog spajanja/akvizicije. Mi ćemo objelodaniti Vaše Osobne podatke trećim stranama iz pravnih razloga ili u kontekstu akvizicije ili spajanja (za detalje pogledajte Odjeljak 4).

 1. ZADRŽAVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Sukladno važećim zakonima, koristit ćemo Vaše Osobne podatke koliko god je to potrebno kako bismo ispunili svrhe za koje su Vaši Osobni podaci prikupljeni (kako je opisano u Odjeljku 4 iznad) ili kako bismo ispunili važeće zakonske zahtjeve.

Osobni podaci koji služe za pružanje personaliziranog iskustva (za detaljne informacije pogledajte Odjeljak 4 iznad) čuvat će se u trajanju dozvoljenom važećim zakonima.

 1. OBJELODANJIVANJE, SKLADIŠTENJE I/ILI PRIJENOS VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Mi koristimo razne opravdane mjere (opisane u nastavku) kako bi Vaši Osobni podaci ostali povjerljivi i sigurni. Međutim, imajte na umu da se ove zaštite ne odnose na informacije koje odaberete dijeliti u javnosti, poput društvenih mreža trećih osoba.

Osobe koje mogu pristupiti Vašim Osobnim podacima.Vaši Osobni podaci bit će obrađeni od strane našeg ovlaštenog osoblja ili agenata, temeljem potrebe za poznavanjem istih, a ovisno o specifičnim namjenama za koje su Vaši Osobni podaci prikupljeni (npr. naše osoblje zaduženo za brigu o kupcima imat će pristup Vašoj korisničkoj evidenciji).

Mjere koje se poduzimaju u radnim okružjima. Mi čuvamo Vaše Osobne podatke u radnim okružjima koja koriste razumne sigurnosne mjere kako bi spriječile neovlašteni pristup. Mi također poštujemo razumne standarde glede zaštite Osobnih podataka. Prijenos informacija preko Interneta, nažalost, nije potpuno siguran, i iako ćemo uložiti maksimalne napore kako bismo zaštitili Vaše Osobne podatke, ne možemo garantirati sigurnost podataka prilikom prijenosa putem naših web stranica/aplikacija.

Mjere koje očekujemo da ćete poduzetiVažno je da i Vi odigrate ulogu u održavanju Vaših Osobnih podataka sigurnim. Prilikom prijave za nalog na mreži, obvezno odaberite zaporku naloga koju bi drugi teško pogodili i nikada ne otkrivajte svoju zaporku nekom drugom. Vi ste odgovorni za čuvanje ove zaporke povjerljivom, kao i za bilo kakvu uporabu Vašeg naloga. Ukoliko koristite dijeljeno ili javno računalo, nikada nemojte odabrati da računalo sačuva Vaš ID za logiranje/adresu e-pošte ili zaporku, i ne zaboravite da se odjavite sa svog naloga svaki put kada napustite računalo. Poželjno je također da koristite sve postavke privatnosti ili kontrole koje smo vam omogućili na našoj web stranici/aplikaciji.

Prijenos Vaših Osobnih podataka. Skladištenje i obrada Vaših Osobnih podataka kao što je opisano u tekstu iznad zahtijevaju da se Vaši Osobni podaci na kraju prenose i/ili skladište na odredištu izvan zemlje Vašeg prebivališta, i to u Švicarskoj i Luksemburgu. Mi ćemo također prenositi Vaše Osobne podatke u zemlje izvan Europskog ekonomskog prostora („EEA“) (npr. kod drugih Segafredo entiteta ili ad-hoc partnera u zemlji, uključivši zemlje koje imaju različite standarde zaštite podataka u odnosu na one koji se primjenjuju u EEA. Mi (i) smo uspostavili standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Europske komisije kako bi zaštitili Vaše Osobne podatke (i Vi imate pravo od nas zatražiti kopiju ovih klauzula tako što ćete nas kontaktirati na dole navedeni način) i/ili (ii) ćemo se osloniti na Vašu suglasnost (gdje je to dozvoljeno zakonom).

 1. PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA

Pristup Osobnim podacima. Gdje je to predviđeno zakonom, Vi, kao i Vaši nasljednici, predstavnici i/ili punomoćnici, imate pravo pristupa, pregledavanja i traženja fizičke ili elektroničke kopije informacija koje se čuvaju o Vama. Vi također imate pravo zatražiti informacije na izvoru Vaših Osobnih podataka.

Ova prava možete ostvariti tako što ćete nam poslati e-mail na cacumen@cacumen.hr ili pisati nam na Cacumen dooZadarska ulica 77, Zagreb, Hrvatska, uz prilaganje kopije Vašeg identifikacijskog dokumenta ili ekvivalentnih podataka (ako to zatražimo od Vas i ako je to dozvoljeno zakonom). Ukoliko zahtjev podnosi neka druga osoba u Vaše ime, bez dostavljanja dokaza da je zahtjev zakonito sačinjen u Vaše ime, takav zahtjev će biti odbijen.

Imajte na umu da će sve informacije za identifikaciju koje su nam dostavljene biti obrađivane isključivo sukladno važećim zakonom, kao i u mjeri dopuštenoj istim.

Dodatna prava (npr. izmjena, brisanje Osobnih podataka). Ako je to predviđeno zakonom, Vi, kao i Vaši nasljednici, predstavnici i/ili punomoćnici možete (i) zahtijevati brisanje, prenosivost, ispravak ili reviziju Vaših Osobnih podataka; (ii) usprotiviti se obradi podataka; (iii) ograničiti uporabu i objelodanjivanje Vaših Osobnih podataka; i (iv) povući suglasnost za bilo koju od naših aktivnosti obrade podataka.

Imajte na umu da, pod određenim okolnostima, nećemo moći obrisati Vaše Osobne podatke bez istodobnog brisanja Vašeg korisničkog naloga. Možda ćemo morati zadržati neke od Vaših Osobnih podataka nakon što zatražite brisanje, kako bismo ispunili naše pravne ili ugovorne obveze. Može se također dogoditi da imamo dozvolu sukladno važećim zakonima zadržati neke od Vaših Osobnih podataka kako bismo zadovoljili naše poslovne potrebe.

Gdje je to dostupno, naše web stranice imaju posebnu funkciju pomoću koje možete pregledavati i urediti Osobne podatke koje ste dostavili. Imajte u vidu da od naših registriranih potrošača zahtijevamo da potvrde svoj identitet (npr. ID za logiranje/adresa e-pošte, zaporka) prije nego pristupe ili izmjene informacije o svom nalogu. Ovo pomaže u sprječavanju neovlaštenog pristupa Vašem nalogu.

Nadamo se da ćemo uspješno odgovoriti na upite o načinu obrade Vaših Osobnih podataka. Međutim, ako imate neriješene nedoumice, imate pravo žalbe nadležnim tijelima za zaštitu podataka.

 1. VAŠI IZBORI U VEZI S KORIŠTENJEM I OBJELODANJIVANJEM VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Mi se trudimo ponuditi vam izbore u svezi s Osobnim podacima koje nam dostavljate. Sljedeći mehanizmi vam omogućuju kontrolu nad Vašim Osobnim podacima:

Kolačići/slične tehnologije. Vašom suglasnošću upravljate putem (i) našeg rješenja za upravljanje suglasnošću ili (ii) Vašeg pregledatelja kako biste odbili sve ili neke kolačiće/slične tehnologije, ili kako bismo vas upozorili kada se isti koriste. Pogledajte Odjeljak 3 iznad.

Oglašavanje, marketing i promocije. Ako želite da Segafredo koristi Vaše Osobne podatke za promociju svojih proizvoda ili usluga, možete to naznačiti preko odgovarajućih polja za obilježavanje koja se nalaze na obrascu za registraciju ili odgovorima na pitanja postavljenim od strane naših trgovačkih demonstratora, CRC ili predstavnika u buticima. Ako odlučite da više ne želite primati takve obavijesti, možete se kasnije odjaviti od primanja obavijesti vezanih za marketing u bilo kom trenutku, prateći upute navedene u svakoj od tih obavijesti. Kako biste onemogućili marketinške obavijesti poslana od strane bilo kojeg medija, uključujući i društvene mreže trećih strana, možete se u bilo kom trenutku odjaviti logiranjem na web stranice/aplikacije ili društvene mreže trećih strana i prilagođavanjem Vaših korisničkih preferenci na Vašem nalogu tako što ćete obilježiti relevantna polja ili pozvati naš CRC. Imajte na umu da ćete, čak i ako odaberete da više ne primate marketinške obavijesti, i dalje primati administrativne obavijesti od nas, poput potvrdi narudžbi i drugih transakcija obavijesti o aktivnostima Vašeg naloga (npr. potvrde o kreiranju naloga, izmjene zaporki itd.) i druge važne objave koje se ne odnose na marketing.

Personalizacija (izvan mreže i na mreži): Kada to zahtjeva zakon, ako želite da Segafredo koristi Vaše Osobne podatke kako bi vam pružio personalizirano iskustvo/ciljano oglašavanje i sadržaj, možete to naznačiti preko odgovarajućih polja za obilježavanje koja se nalaze na obrascu za registraciju ili odgovorima na pitanja postavljenim od strane naših trgovačkih demonstratora, CRC ili predstavnika u buticima. Ako odlučite da više ne želite koristiti ovo, možete se odjaviti u bilo kom trenutku logiranjem na web stranice/aplikacije i prilagođavanjem Vaših korisničkih preferenci na Vašem nalogu tako što ćete obilježiti relevantna polja ili pozvati naš CRC.

Oglašavanje zasnovano na interesiranjima. Sklopili smo partnerstva s mrežama za oglašavanje i drugim pružateljima usluga oglašavanja („Pružatelji usluga oglašavanja“) koji vrše oglašavanje u naše ime i u ime drugih nepovezanih trgovačkih društava na Internetu. Neki od tih oglasa su prilagođeni Vašim interesiranjima na osnovu informacija prikupljenih na Cacumen stranicama ili na nepovezanim web stranicama tijekom vremena. Možete posjetiti www.aboutads.info/choices kako biste saznali više o ovakvim vrstama oglašavanja, kao i o tome kako da se odjavite od oglašavanja zasnovanog na interesima od trgovačkih društava koja sudjeluju u programu samoreguliranja Alijanse za digitalno oglašavanje („DAA“). Pored toga, možete se odjaviti od ove vrste oglašavanja i u mobilnim aplikacijama trgovačkih društava kojasudjeluju u AppChoices aplikaciji DAA tako što ćete preuzeti aplikaciju iz iOS ili Android prodavaonice aplikacija. Vi također možete zaustaviti prikupljanje podataka o točnoj lokaciji s mobilnog uređaja tako što ćete pristupiti postavkama usluge lokacije.

 1. IZMJENE NAŠE OBAVIJESTI

Ako promijenimo način na koji rukujemo Vašim Osobnim podacima, ažurirat ćemo ovu Obavijest. Zadržavamo pravo izmjene naših praksi i ove obavijesti u bilo kom trenutku, te vas stoga molimo da često provjeravate da li postoje nova ažuriranja ili izmjene naše Obavijesti.

 1. RUKOVATELJI PODATCIMA I KONTAKT

Kako biste postavljali pitanja ili komentirali ovu Obavijest i naše prakse vezane za privatnost, ili kako biste podnijeli pritužbu o našem usuglašavanju s važećim zakonima o privatnosti, molimo da nas kontaktirate na: cacumen@cacumen.hr ili nam pišite na adresu Cacumen, Zadarska ulica 77, Zagreb, Hrvatska ili pozovite naš CRC na0800 98 90 98.

Također možete kontaktirati našeg Službenika za zaštitu podataka putem e-pošte na: cacumen@cacumen.hr ili poštom na: Cacumen, Zadarska ulica 77, Zagreb, Hrvatska

Mi ćemo prihvatiti i istražiti svaku pritužbu o načinu na koji upravljamo Osobnim podacima (uključujući i pritužbu da smo prekršili Vaša prava predviđena važećim zakonima o privatnosti).

Rukovatelj podataka

Cacumen doo

Hrelička 53, 10000, Zagreb

Hrvatska

Odgovorni za

Sve aktivnosti

 

Rukovatelj podataka

Cacumen doo

Hrelička 53, 10000, Zagreb

Hrvatska

Odgovorni za

Operacije platnih kartica vezane za web stranicu/aplikaciju.

Napomena: u određenim ograničenim slučajevima, drugi Segafredo entitet može biti zadužen za obradu podataka s Vaše platne kartice.

Uvjeti prodaje

Uvjeti prodaje Segafredo Hrvatska

 

 1. Definicije

 

Kada se u ovim uvjetima pojavljuju sljedeći pojmovi:

„Proizvodi“ označavaju proizvode koje Segafredo prodaje.

Segafredo“ predstavlja trgovačko društvo pod nazivom «Cacumen doo», distributera Segafredo, sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska, na adresi Hrelička 53, koja kao nositelj franšize „Segafredo“ za područje Republike Hrvatske djeluje u svoje ime i za svoj račun, ali koristi ime brenda „Segafredo“.

 1. Osnovni uvjeti

Ovi opći uvjeti: (a) upravljaju svim narudžbama i kupnjama od Segafreda, na bilo koji način. Što se tiče kupnje putem Interneta, pogledajte našu stranicu kako biste pročitali dodatne specifične odredbe, (b) primjenjuju se na Vaše učešće kao člana Segafredo Kluba i pružanje Proizvoda i Usluga, (c) mogu biti izmijenjeni od strane Segafreda u bilo kom trenutku, slanjem obavijesti ili objavom na stranicama koje se odnose na Hrvatsku, a u okviru stranice www.cacumen.hr.

 1. Narudžbe

3.1. Proizvode i Usluge možete naručiti na sljedeće načine:

(a) telefonom na broj: +385 1 4558 522

(b) putem Interneta, na web stranici www.cacumen.hr.

(c) posjetom Cacumen Butika, na sljedećoj adresi:

 • Avenija Dubrovnik 15, 10020, Zagreb – u sklo.

3.2. Najmanje pakiranje kave sadrži 150 kapsula.

3.3. Što se tiče narudžbi koje nisu podnesene u maloprodajnim objektima, svaka narudžba kave mora biti za količinu od najmanje 150 kapsula, i može uključivati bilo kakvu kombinaciju od po više desetaka kapsula.

3.4. Sve narudžbe podliježu ograničenjima raspoloživosti zaliha. Segafredo će obavijestiti kupce što je prije moguće o svakom nestanku zaliha.

3.5. Segafredo zadržava pravo potpunog ili djelomičnog odbijanja narudžbe, ili pravo da zatraži avansno plaćanje vrijednosti narudžbe, u slučaju otkrivanja slabije kreditne sposobnosti potencijalnog kupca.

 1. Isporuka i prihvaćanje (isporuke)

4.1. Segafredo će uložiti sve napore kako bi isporučio Proizvode i Usluge na adresu navedenu u Vašoj narudžbenici, u roku od dva radna dana, osim za otoke i Dubrovnik gdje vrijeme isporuke može biti dulje. Ako, iz određenog razloga ili zbog više sile, gore spomenuto poželjno vrijeme isporuke ne može biti ispoštovano, bit ćete pravodobno obaviješteni.

4.2. Ako želite da se isporuka Proizvoda ili Usluga vrši na drugačiji način od onog koji predviđa Segafredo, takav zahtjev morate dostaviti Segafredu i, ukoliko isti bude prihvaćen, platiti sve povezane troškove.

4.3. Vlasništvo nad Proizvodima i svi obuhvaćeni rizici prenose se na vas u trenutku kada vam je roba predana u posjed.

 1. Vraćanje robe-materijalni nedostatci

5.1. Imate pravo na vraćanje neispravne robe, u roku od 15 dana od preuzimanja robe.

5.2. Segafredo prihvaća vraćanje samo one robe koja je potpuno nova i u originalnom stanju i ambalaži, uz prateće fakture. Pod takvim uvjetima, Segafredo će nadoknaditi iznos plaćen za vraćene proizvode u roku od 15 dana od dana primitka takvih proizvoda. Vi ćete snositi sve troškove poštarine u svezi sa vraćanjem novca.

Što se tiče narudžbi koje su podnesene u maloprodajnim objektima, kavu i hranu nije moguće zamijeniti. Ostalu robu je moguće zamijeniti u roku od 14 dana uz račun, ukoliko roba nije oštećena i korištena.

5.3. Vi ste odgovorni za provjeru količine i kvalitete robe prilikom isporuke i, u slučaju neispravne robe, dužni ste o tome obavijestiti Segafredo u roku od 15 dana od dana primitka robe. Ako je proizvod koji ste kupili zaista neispravan, Segafredo ga može popraviti ili zamijeniti ili vam vratiti novac sukladno Vašim zakonskim pravima. Ako ne obavijestite Segafredo u navedenom roku od 15 dana, narudžba će se smatrati prihvaćenom.

5.4. Segafredo strojevi su pokriveni zakonskim jamstvom od 2 godine koju daju njihovi proizvođači, a sukladno posebnim uvjetima navedenim u dokumentaciji koja se dobiva uz strojeve. Za bilo kakva pitanja u vezi s funkcioniranjem, održavanjem i servisiranjem Vašeg Segafredo stroja nakon prodaje, molimo Vas kontaktirajte Segafredo na sljedeći broj: 0800 98 90 98 (besplatan poziv).

5.5. Kada se vraćanje izvrši na ispravan način, Segafredo će zamijeniti vraćenu robu, ukoliko se pokaže da je ista neispravna, ili će nadoknaditi plaćenu cijenu, u roku od najviše 15 dana od dana primitka vraćene robe.

 1. Ugovori na daljinu

6.1. Na naručivanje robe i usluga na daljinu, putem internete, ili telefona, u cijelosti se primjenjuju relevantne odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

6.2. Imate pravo jednostrano raskinuti Ugovor o prodaji robe na daljinu, u roku od 14 dana od dana predaje robe u vaš posjed, ili posjed treće osobe koju ste odredili, a koja nije prijevoznik. Robu nam morate vratiti, na vaš trošak.

6.3. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora o prodaji robe na daljinu, koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Predmetni obrazac, kao i obavijest o pravu na jednostrani raskid, te Ugovor o prodaji robe na daljinu bit će vam dostavljeni, najkasnije uz naručenu robu. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

6.4. Novac će vam biti vraćen u roku od najviše 14 dana od primitka obavijesti o jednostranom raskidu, odnosno, ukoliko vam je roba isporučena, od vraćanja isporučene vam robe, ili primitka dokaza da ste nam robu poslali.

6.5. Isključeno je pravo kupca na jednostrani raskid Ugovora o prodaji na daljinu, u slučajevima iz čl.79. Zakona o zaštiti potrošača, ako su isti primjenjivi na ugovorni odnos s kupcem.

6.6. Segafredo nije obveznik sklopljenih ugovora o prodaji robe obvezuje postupati prema sporazumu ili skupu pravila koji nije donesen u obliku zakona ili nekog drugog propisa, a kojim je uređen način postupanja trgovaca koji su se obvezali poštovati ta pravila postupanja u odnosu na jednu ili više poslovnih praksi ili gospodarskih sektora, a ukoliko bi isti postojali i bili primjenjivi na Segafredo, iste će poštovati.

 1. Cijene proizvoda i načini plaćanja

7.1. Segafredo može promijeniti cijene Proizvoda i Usluga tako što će potrošače obavijestiti na najprikladniji način.

7.2. Vi ćete platiti cijenu Proizvoda i Usluga koja vrijedi u trenutku slanja narudžbe.

7.3. Cijene uključuju PDV, ali ne i troškove prijevoza.

7.4. Za narudžbe od 150 ili više kapsula ili 1 aparat ili 1 Aeroccino, dostava je besplatna.

7.5. Možete odabrati jedan od sljedećih načina plaćanja:

7.5.1 Fakturirana vrijednost se plaća u gotovini prilikom isporuke Proizvoda ili pružanja Usluga.

7.5.2.Platnom karticom tijekom procesa kupovine na sajtu. Svoju narudžbu možete platiti koristeći Visa, MasterCard, Diners ili Maestro platnu karticu. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavatelja za online (Internet) plaćanje.

Sva plaćanja izvršit će se u hrvatskoj valuti. Iznos koji će se teretiti na Vaš račun kreditne kartice dobiva se pretvorbom cijene u eurima u hrvatske kune prema sadašnjem tečaju Hrvatske narodne banke. Pri naplati Vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u Vašu lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike od originalne cijene navedene na našem web mjestu.

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te s osobnim podacima postupa u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

WSPay ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

7.5.3 Bankovnom doznakom (za pravne osobe) – po primitku narudžbe, poslat ćemo Vam upute za plaćanje. Vaša će se narudžba isporučiti nakon evidentirane uplate na transakcijskom računu tvrtke CACUMEN d.o.o.

7.6. Plaćanja na odloženo bankovnim čekovima se ne prihvaća.

7.7. Ako je adresa za isporuku proizvoda drugačija od one koja je navedena na fakturama, tada fakturirane cijene moraju biti plaćene prije isporuke.

 1. Sudjelovanje u Segafredo Klubu

8.1. Kada Segafredo primi Vašu narudžbu kave, Vi automatski postajete član Segafredo Kluba.

8.2. Vaš članski broj u Segafredo Klubu bit će naveden na prvoj fakturi koju primite. Kako bi vam pružali usluge na najbolji mogući način, molimo Vas sačuvajte ovaj broj za sve Vaše buduće narudžbe.

8.3. Vaše sudjelovanje u Segafredo Klubu daje vam pravo koristiti posebne predložene Usluge, poput primanja informacija o novim proizvodima i uslugama koje nudi naše trgovačko društvo, sudjelovanja na natjecanjima, obavještavanja o ponudama i drugim povoljnim ponudama.

8.4. Vaše članstvo u Segafredo Klubu ne može se prenijeti na treću osobu.

8.5. Vi ste odgovorni za osiguravanje da podaci za kontakt koje dostavite Segafredo Klubu budu ažurni.

 1. Odgovornost

9.1. U pogledu Proizvoda i Usluga, jedina odgovornost Segafreda je ograničena kako je izričito navedeno u ovim Uvjetima prodaje. Sve druge odgovornosti su isključene u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom. Segafredo u cijelosti preuzima odgovornost za materijalne nedostatke robe, sukladno odrebama Zakona o obveznim odnosima.

9.2. Segafredo nema nikakvu odgovornost (bilo ugovornu, ne-ugovornu ili drugu) glede bilo kakve izravne, specijalne, posljedične ili neizravne štete, uključujući gubitak prihoda koji može rezultirati iz prodaje opisane u ovom tekstu.

 1. Zaštita Osobnih podataka

Segafredo ne objelodanjuje nijedan Vaš osobni podatak i strogo poštuje povezane zakone o zaštiti osobnih podataka. Politika našeg trgovačkog društva o zaštiti osobnih podataka je objavljena na našoj web stranici www.cacumen.hr.

 1. Mjerodavno pravo

Ovi uvjeti podliježu i moraju se tumačiti sukladno zakonima Republike Hrvatske. Segafredo će pokušati sve sporne odnose sa svojim kupcima riješiti mirnim putem, ali ukoliko isto ne bi bilo moguće, za rješavanje bilo kakvih sporova koji mogu nastati između Vas i Segafreda isključivu nadležnost imaju Sudovi u Zagrebu.

Registracija trgovačkog društva

CACUMEN društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge
OIB: 74381528129
Hrelička 53, Zagreb, Hrvatska

Politika kolačića

Što su kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web stranice koje posjećujete ostavljaju na Vašem računalu. Oni se u velikoj mjeri koriste kako bi web stranice radile, ili mogle raditi na efikasniji način, kao i za pružanje informacija vlasnicima stranice.

Kako i zašto koristimo kolačiće

Mi koristimo kolačiće kako bismo poboljšali korištenje i funkcionalnost naše web stranice i kako bismo bolje razumjeli kako posjetitelji koriste naše web stranice i alatke i usluge ponuđene na njoj. Kolačići nam pomažu da prilagodimo Cacumen stranice Vašim osobnim potrebama, da poboljšamo jednostavnost njihovog korištenja od strane korisnika, da dobijemo povratne informacije o zadovoljstvu kupaca i da komuniciramo s Vama na drugim dijelovima interneta. Informacije koje pružaju kolačići na web stranici mogu koristiti i treće strane, iz funkcionalnih razloga ili za oglašavanje.

Koje vrste kolačića koristimo?

Na Cacumen stranicama možemo koristiti sljedeće vrste kolačića:

 • Nužni kolačići

Ovi kolačići su nužni za omogućavanje osnovne funkcionalnosti web stranice i moraju biti prihvaćeni kako bi stranica funkcionirala. Njihova uporaba može obuhvaćati autentificiranje, sigurnost ili lokalizaciju.

Primjer: Koristimo kolačiće kako bismo sačuvali informacije o jeziku kojeg želite koristiti na web stranici i kako bi to zapamtili prilikom Vašeg sljedećeg logiranja. Isto tako, kada se identificirate i Vaša autentičnost je potvrđena, mi koristimo privremeni kolačić kako bismo vas prepoznali tijekom Vaše sesije i spriječili da vas netko drugi pokuša oponašati, čak i ako niste zatvorili svoju sesiju na odgovarajući način.

 • ID sesijeCacumen web stranice koriste specifične kolačiće, koji su od suštinskog značenja za njihovo pravilno funkcioniranje. Jedna vrsta je kolačić koji se koristi za kreiranje ID sesije za korisnika, tako da sam sustav može identificirati korisnika kao jedinstvenog i pojedinačnog korisnika, koji se razlikuje od bilo kojeg drugog koji gleda web stranicu. Ove informacije se ne koriste niti čuvaju izvan Cacumen sustava, a zadržavaju se samo privremeno dok korisnik pristupa stranicama naloga i drugim stranicama, koje zahtijevaju jedinstven i siguran pristup. Bez ovog kolačića, takav pristup ne bi mogao ostati siguran, tako da je isti veoma važan.
 • Funkcionalni kolačići

Ovi kolačići nam pomažu poboljšati ili optimizirati iskustvo koje pružamo. Oni nam omogućavaju mjeriti korištenje stranice i poboljšanje performanse.

Primjer:

Mi koristimo Adobe Analytics kako bi izmjerili odakle ljudi dolaze na našu web stranicu, kao i njihovo ponašanje na našoj web stranici. Ovi kolačići nam pomažu shvatiti kako posjetitelji vrše interakciju s našom web stranicom, pružaju informacije o posjećenim dijelovima, provedenom vremenu i svim problemima s kojim se korisnik susreće. Mi koristimo ove informacije kako bi poboljšali iskustvo i performanse naših web stranica.

Za više informacija kliknite na link

 

 • Jezik: Koristi se za prilagodbu podrazumijevanog jezika stranice. Njegovo onemogućavanje može prouzročiti nelagodu za korisnike jer će od njih biti zatraženo da ponovno unesu odabrani jezik.
 • Zemlja: Koristi se za predlaganje najrelevantnijeg iskustva zasnovanog na zemlji u kojoj korisnik živi i želi da isporuka bude izvršena prilikom kupnje Cacumen proizvoda.
 • Promocija: Koristi se za prepoznavanje Članova Cacumen Kluba koji imaju pravo na promocije i prikaz informacija o odgovarajućim ponudama.
 • Logiranje: Koristi se za ponudu opcije Članovima Kluba da upamte svoje podatke kako bi izbjegli ponovno unošenje njihovog korisničkog ID i zaporke svaki put kada pristupaju Cacumen Klub dijelu.
 • Google Analytics: Google Analytics praćenje koristi kolačiće kako bi pružio uvid u to što korisnici rade kada posjećuju našu stranicu. Kolačići ne identificiraju ljude, već se oni sami definiraju kombinacijom računala, korisničkog naloga i pregledatelja. Međutim, Google Analytics kolačići ne prikupljaju osobne podatke o posjetiteljimaVaše web stranice.
 • Adobe Omiture: Koristi se za pružanje anonimnih/zbirnih podataka o tome gdje se korisnik kreće i što radi na Cacumen web stranicama.
 • Via Michelin: Koristi se za pružanje usluga prilagođenih korisnicima temeljem njihovog geografskog konteksta, poput lokatora Cacumen prodavaonica.

 

 • Kolačići za oglašavanje

Ove kolačiće koriste trgovačka društva za oglašavanje s kojima radimo, kako bi prikazale oglase koji su relevantni za Vaša interesiranja kada pretražujete internet. Zahvaljujući tim kolačićima, ovi oglasi su ciljani, relevantni za Vas i Vaša interesiranja, i ograničeni u pogledu broja prikaza. Oni nam također omogućuju izmjeriti efikasnost kampanja za oglašavanje na mreži.

Ove informacije možemo podijeliti s drugim stranama, uključujući naše agencije.

Primjer:

Mi koristimo Google DoubleClick kako bi shvatili kako ljudi koriste naše kampanje za digitalno oglašavanje koje se provode na Google mreži za oglašavanje.

Za više informacija kliknite na link

 • Google Doubleclick: Ovi kolačići se koriste da bismo shvatilikako ljudi koriste naše kampanje za digitalno oglašavanje. Oni nam omogućuju da shvatimo i procijenimo klikove na naše oglase kako bismo mogli poboljšati uslugu koju vam nudimo.
 • Cacumen stranice također koriste druge tehnologije praćenja, uključujući IP adrese, datoteke dnevnika i web svjetionike, koji nam također pomažu prilagodbu Cacumen stranice Vašim osobnim potrebama.
  • IP adrese:

IP adresa je broj koji računala na mreži koriste za identificiranje Vašeg računala svaki put kada se ulogirate na Internet. Mi možemo sačuvati IP adrese iz sljedećih razloga:

(i) rješavanje tehničkih problema, (ii) održavanje sigurnosti web stranice (iii) bolje razumijevanje korištenja naših web stranica (iv) bolju prilagodbu sadržaja sukladno Vašim potrebama, ovisno od zemlje u kojoj se nalazite.

 • Datoteke dnevnika:

Mi (ili treća strana u naše ime) možemo prikupljati informacije u obliku datoteka dnevnika koje bilježe aktivnosti na web stranici i prikupljaju statističke podatke o korisnikovim navikama prilikom pregledavanja. Ovi unosi se generiraju anonimno i pomažu nam (među ostalim) prikupiti informacije o (i) tipu korisnikovog pregledatelja i operativnog sustava, (ii) informacije o korisnikovoj sesiji (kao što su URL s kojeg je došao, nadnevak i vrijeme posjete naše web stranice, koje strane su pregledavali u okviru naše web stranice i koliko dugo), i (iii) druge slične podatke o navigaciji ili korištenju mreže.

 • Web svjetionici:

Mi možemo koristiti web svjetionike (ili„clear GIF-ove“) na Cacumen stranicama. Web svjetionici (također poznati i kao „web bugovi“) su mali nizovi kôda koji isporučuju grafički prikaz na web stranici ili u e-pošti za potrebe prijenosa podataka nazad k nama. Informacije prikupljene putem web svjetionika mogu obuhvaćati informacije o tome kako korisnik odgovara na kampanju e-pošte (npr. u koje vrijeme je e-pošta otvorena, na koje veze u e-pošti je korisnik kliknuo itd.). Mi koristimo informacije iz web svjetionika za različite svrhe, uključujući izvještavanje o prometu na stranici, broju jedinstvenih posjetitelja, oglašavanju, reviziji i izvještavanju o e-pošti, kao i personaliziranju.

Upravljajte Vašim kolačićima / preferencijama

Cacumen surađuje s trgovačkim društvomTRUSTe  kako bi omogućio korisnicima odrediti vlastite preferencije vezane za kolačiće. TRUSTe  je vodeće svjetsko trgovačko društvo za upravljanje zaštitom podataka, koja omogućuje drugim tvrtkama sigurno prikupljati i koristiti podatke o klijentima na odgovarajući i transparentan način.

Korisnici mogu pristupiti i promijeniti svoje preferencije u svezi s kolačićima u bilo kom trenutku klikom na „Cookie Preferences“ vezu na našoj stranici. Ovim se učitava alatka za upravljanje kolačićima kojom upravlja TRUSTe, a koja pruža informacije o vrstama kolačića koji se koriste na našoj stranici i omogućuje korisniku odjava od korištenja kolačića za oglašavanje i funkcionalnih kolačića, kako bi se osigurala usuglašenost s međunarodnim zakonima i propisima.

Nakon što korisnik odabere tipove kolačića od kojih se želi odjaviti i unese svoje preferencije,TRUSTe  alatka za upravljanje kolačićima će ping-ovati sve odjave koje su dostupne za kolačiće koji su pronađeni na Cacumen stranici. Ovaj spisak kolačića se ažurira kvartalno radi vođenja kompletnog spiska kolačića za oglašavanje i funkcionalnih kolačića.

Cacumen stranica – Ažuriranje pravne politike

Zadržavamo pravo izmjene i ispravaka ove politike. S vremena na vrijeme pogledajte ovu stranicu kako biste pregledali ove i nove dodatne informacije.

Ova obavijest je posljednji put ažurirana: listopad 2020.

Obavijest o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, na adresu Cacumen d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb ili elektroničkom poštom na cacumen@cacumen.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat novca.

Robu vratite ili je predajte bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

Pretplatite se na naš newsletter i ostvarite 10% popusta na košaricu!

Na email adresu dobit ćete unikatan kod koji možete iskoristiti pri kupnji i ostvariti 10% popusta na kompletan asortiman naših proizvoda.

Uspješno ste se pretplatili na našu newsletter listu. Uskoro možete očekivati kod za popust na Vašoj email adresi.